Jste zde

Bakalářské a diplomové práce

Závěrečné práce

Na této stránce se nachází seznam bakalářských a diplomových prací mnou navrhovaných, jedná se o koncepční návrhy zadání, konkrétní zadání bude dohodnuto se studentem později. V případě, že se o některé téma zajímáte, nebojte se zastavit u mne a téma prodiskutovat. V každém případě pokud by jste chtěli některé téma řešit bylo by fajn kdyby jste o problematice měli alespoň určité povědomí. V případě více zájemců mám právo si vybrat komu zadání přidělím, nebo dokonce práci nepřidělit.

U bakalářských a diplomových prací je možné přijít s vlastní myšlenkou zadání. V tomto případě je potřeba si uvědomit, že bakalářská práce by měla prokázat schopnost samostatně uplatnit znalosti z bakalářského studia a podobně diplomová práce z magisterského. Práce by měla být autorská, proto není možné přijít s větou typu "na internetu jsem viděl návod..." Pokud tedy přicházíte s vlastním nápadem, měli by jste být schopni rozumně formulovat co by jste chtěli dělat, nebo čím se zbývat a co by bylo vlastním cílem práce.

Na dotazy kde svázat práci můžu ze zkušenosti doporučit knihařství Hrubá (http://www.kniharstvihruba.cz/) vazby i na počkání bez předchozího objednávání desek.

Práce označené jako volné jsou volné, práce nebudu zadávat všechny, pouze do určité kapacity

Vypsané bakalářské práce

Diplomové práce